eN TUFF BUDGET MEN MED FRAMTIDSTRO

Efter ett antal ekonomisk mycket gynnsamma år med stora statliga stöd, går vi nu mot ett
drastiskt förändrat budgetläge, precis som för många privata hushåll så påverkas även
kommunens ekonomi av världsläget.

Det ekonomiska läget är tufft. 2023 pekar allt på ett underskott och 2024 kommer effektiviseringar behövas för att vi ska få en budget i balans. Vi lämnar en budget med ett positivt men svagt resultat. I vår budget finns också utrymme för några mindre satsningar, satsningar vi från Centerpartiets också gick på val på.

  • Ökad byggnation på landsbygden - genom att vi ger vårt kommunala bostadsbolag uppdraget att utreda möjligheterna att bygga hyresrätter utanför tätorterna.
  • Använd sociala tjänstedjur inom omsorgen
  • Öppna upp för seniora volontärer inom skolan
  • Förstudie inför byggnation av multisporthall

Relaterade nyheter