Vi vill se ställplatser vid haraberget

På Kommunstyrelsen den 30 augusti valde Centerpartiet att rösta för att förslaget att upprätta ställplatser vid Orraholmen skulle upphävas, vi vill istället se att ställplatser upprättas på mer strategiska platser i vår kommun så som vid Haraberget.

Herrljunga är en fantastisk kommun med många fina platser, och vi vill att fler ska få chansen och upptäcka vår vackra kommun. Därför är vi positiva till att vi får fler ställplatser i kommunen, men dessa behöver vara strategiskt placerade och även ta hänsyn till miljö och logistiska förutsättningar.

Idag valde vi därför att säga ja till medborgarförslaget som ville ta tillbaka beslutet om ställplatser vid Orraholmen och istället se över att inrätta ställplatser vid exempelvis Hembygdsgården vid Haraberget

Varför vi inte vill se ställplatser vid Orraholmen beror dels på att huvudvägen in till Orraholmen är en enskild väg som inte är anpassad för den typen av tung trafik som en ökad mängd husbilar kan innebära. Vi är även oroade över den eventuella miljöpåverkan som en ställplats kan ha vid Orraholmen. Där anser vi att både vägen och möjligheten till renhållning är bättre vid exempelvis Haraberget. Dessutom ligger Haraberget mer centralt och det kan då gynna våra lokala handlare och restauranger i högre grad då de som nyttjar ställplatsen då enkelt kan promenera eller cykla dit.

Tyvärr var Centerpartiet det enda partiet i Kommunstyrelsen som ville detta och därför kvarstår nu beslutet om att inrätta ställplatser vid Orraholmen.