Vi vill införa jämställdhetsbudgetering

Idag är det internationella kvinnodagen. En dag då vi särskilt vill uppmärksamma vikten av att jobba för mer jämställdhet i vårt samhälle. Idag finns det fortfarande stora skillnader mellan könen och förutsättningar för kvinnor och män ser olika ut.

Ett viktigt verktyg för att synliggöra ojämställdhet och sedan föreslå förbättringar är genom jämställdhetsbudgetering. Genom jämställdhetsbudgetering kan vi synliggöra hur kommunens budget faller ut utifrån kön och sedan fördela resurser mer lika mellan kvinnor och män.

Därför är ett av Centerpartiet i Herrljungas vallöften i valet 2022 att verka för att Herrljunga kommun börjar arbeta med jämställdhetsbudgetering i den kommunala budgeten.

Det handlar ju helt enkelt om att säkerställa att våra gemensamma skattemedel kommer alla till del på ett jämlikt sätt, säger Emma Blomdahl Wahlberg, listetta för Centerpartiet i Herrljunga i kommunvalet.

Flera kommuner och myndigheter jobbar idag utifrån principerna om jämställdhetsbudgetering.