Gör orraholmen till kommunalt naturreservat

Vi värnar om kommunens rekreationsområden. Därför vill vi nu stärka skyddet för Orraholmen genom att göra det till ett kommunalt naturreservat, säger Emma Blomdahl Wahlberg förstanamn för Centerpartiet i Herrljunga.

I april 2021 röstade kommunfullmäktige för att största möjliga hänsyn tas till kommunens rekreationsområden och alla åtgärder ska ske i dialog med civilsamhället. Vi kände oss mycket trygga med att det beslut vi fattade i april 2021 skulle innebära ett bra skydd för skogen. Men utvecklingen sedan dess har visat att så kanske inte var fallet.

För oss, och många i allmänheten, blev det där och då tydligt att skyddet för Orraholmen som rekreationsområde behöver stärkas så att det inte finns tvekan om vad vi vill med området. Därför vill nu även Centerpartiet i Herrljunga se att Orraholmen omvandlas till ett kommunalt naturreservat. Ett kommunalt naturreservat skulle stärka skyddet för området, samtidigt som det möjliggör att behålla området i bra skick genom ett tydligt avtal som bör tas fram gemensamt med alla berörda parter så väl kommun som civilsamhälle.

För oss handlar ett skydd om Orraholmen framförallt om att skydda Orraholmen som rekreationsområde och som viktigt landmärke för Herrljunga kommun, inte minst vår centralort. Vi vet att många som bor i Herrljunga tätort, och som väljer att flytta hit, uppskattar det naturnära högt och det är något vi självklart måste värna. Dessutom vet vi att rekreationsområden är viktiga för vår folkhälsa då det både inbjuder till rörelse och vistelse i naturen har visat sig ha många positiva fördelar för vår psykiska hälsa.

Vi är många partier som nu vill se att Orraholmen blir ett kommunalt naturreservat och vi i Centerpartiet känner oss trygga med att vi kommer landa bra här.