Birgit Kullingsjö

Personbild på Birgit Kullingsjö


  • Yrke: Fd. lärare
  • Ålder: 69
  • Bor: Bergstena

  

 

 

birgit.kullingsjo@gmail.com

Förtroendeuppdrag:

  • Ledamot i kretsstyrelsen
  • Ledamot i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad
  • Borgerlig vigselförrättare

Förtroendeuppdrag för nomineringsgrupp Centerpartiet i Svenska kyrkan:

  • Kyrkomötet
  • Stiftsfullmäktige
  • Stiftsstyrelsen och dess AU (ersättare)