Jenny Fredin

Personbild


  • Arbete: Fritidspedagog
  • Ålder: 34 år
  • Bor: Ljurhalla


Förtroendeuppdrag:

  •  

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.