Stig-Olov Tingbratt

Personbild


  • Yrke: Leg. Sjukskötare
  • Ålder: 70
  • Bor: Vårgårda

tingbratt@telia.com

0709-358455

Förtroendeuppdrag:

  • Ersättare i Regionfulmäktige
  • Ledamot i kommunfullmäktige

 Personpresentation

Jag är idag pensionär och regionpolitiker.

Jag har lång erfarenhet inom partiet med uppdrag under åren som ex. kretsordförande i Vårgårda och distriktsordförande i Norra Älvsborg. Jag har haft politiska uppdrag som KS-ordförande i Vårgårda 1999-2010, på nationell nivå suttit i beredningar på SKL, Sveriges Kommuner och landsting 2003-2010 samt flera olika uppdrag i Vårgårda. Jag började med politik i mitten av 80-talet.

Sedan 2002 är jag regionfullmäktigeledamot och haft uppdrag inom Hälso- och sjukvård, Handikappkommitten och Miljönämnden. Denna mandatperiod är jag ordförande i tandvårdsstyrelsen med ansvar för Folktandvården i Västra Götaland. Jag är ledamot i kommittén för mänskliga rättigheter med särskilt ansvar för funktionshinderfrågorna och sitter i arbetsutskottet för Västkuststiftelsen som har hand om våra naturreservat i länet.

Innan jag blev heltidspolitiker 1999 arbetade jag i sjukvården som Leg.sjukskötare inom Geriatrik (äldresjukvård) och inom Psykiatri. Fick bl.a vara med och bygga upp hemsjukvården i Herrljunga i mitten av 80-talet.

Vi bor i Vårgårda, min fru och jag. Tillsammans har vi fått tre barn varav två är kvar i livet. Vår första flicka drabbades av en ämnesomsättningssjukdom och blev bara 25 år. Vi har även sex härliga barnbarn.

I politiken arbetar jag mest och helst med sociala frågor, hälso- och sjukvårdsfrågor med inriktning på tillgänglighet, trygghet och tillgång till vården. Att Västra Götaland skall leva upp till detta får inte råda några tvivel om, tyvärr är vi inte där än.

Nuvarande kommunala uppdrag inskränker sig till att jag under april månad i år gått från ersättare till ordförande i Myndighetsnämnden för lärande och omsorg. Jag tycker att Centerpartiet för en politik i Vårgårda som tilltalar mig och är till gagn för invånarna.

Därför kandiderar jag till kommunfullmäktige, dock på en blygsam 9:e plats.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.