Ett rikt kultur- och fritidsutbud

Bild

Alla i Vårgårda ska ha en meningsfull fritid och ha möjlighet att utvecklas oavsett om det är inom sporten eller kulturen.

  • Ny idrottshall i samarbete med föreningarna
  • Utveckla Kulturen och musikskolan till ett kulturnav
  • Lättillgänglig information om kommunens föreningsaktiviteter
  • Utveckla information och skyltning kring kommunens kulturplatser
  • Samverka med kulturentreprenörer och föreningsliv

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.