God äldreomsorg

Bild

Det ska vara tryggt att bli gammal i Vårgårda, för att klara framtidens äldreomsorg krävs en hög takt på digitalisering och långsiktiga planer.

  • Bättre kontinuitet av personal i hemtjänsten
  • Bättre kvalitet genom ny teknik och digitalisering i äldreomsorgen
  • Nytt serviceboende vid f.d. Kesbergskolan
  • Utöka antalet platser på demensboende
  • Fler trivselskapande åtgärder

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.