Levande landsbygd och grön småstad

Bild

Vårgårda ska vara en trygg och hälsosam plats att leva på med närhet till natur och service.

  • Tidigare samråd i planeringsprocesser
  • Trygghetsskapande samhällsplanering
  • Förbättra cykellederna på landsbygden med hjälp av lokala initiativ
  • Fortsätt planeringsarbetet med fördjupad översiktsplan över Hol
  • Ökad kommunal service på landsbygd med bl.a. kommunalt VA
  • Arbeta för bra vägar på landsbygden
  • Utveckla grönområden i tätorten med hänsyn till fritidsaktiviteter och biologisk mångfalld


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.