ÄRENDEN BEHANDLADE IDAG PÅ MÖTET I SAMHÄLLSBYGGNAD.

Vi säger JA till Klippanvägens förlängningsplan!

Trafikmiljön för nya skola i Vejby behöver utformas på bästa sätt. Ärendet skickades vidare för granskning.

NSR gick igenom hur vi väl vi sorterar sopor och hur arbetet går med att minska särskilt restavfall. Tyvärr såg det inte så bra ut för 2021. Vi slänger för mycket mat som vi skulle kunnat använda och vi kan bli avsevärt bättre på att sortera.

Bygglovsavdelningen besöker olika platser och orter under 2022. Passa på att besöka bygglovshjälpen när de besöker ditt område.