Information från Samhällsbyggnad:

 Vi säger JA till Ängelholmsförslag om att göra ön Rönneholm till ö igen.

Denna ö som har en historia med mord, nöjesplats och natur är idag svårtillgänglig och knappt en ö. Det är sumpigt och igenväxt. vi säger JA till nya Stadshusplanen Ett nytt sätt att beräkna kostnader för bygglov ligger i pipelinen för 2023. Det blir om det antages fasta priser för olika typer av lov och inte som idag beroende på yta och längder.