”Vi ses på bakluckeloppis på Brännborns Centrum”

På lördag står vi med husvagnen och säljer prylar, bjuder på kaffe och delar ut chips. Alla intäkter från loppisen kommer oavkortat gå till Naturskyddsföreningen

Återvinning och återbruk är centralt i en cirkulär ekonomi. Genom smarta affärsmodeller, återvinning och återbruk kan vi förlänga produkters livscykel.
Det är bra för miljön, klimatutsläppen och skapandet av tiotusentals nya jobb.
En cirkulär ekonomi, präglad av återvinning och återbruk, är därför en av Centerpartiets främsta prioriteringar på miljöområdet @centerpartiet @centerpartietiskane #ckampanj #förängelholmsbästa