För en hållbar grön Kommun!

Inför valet föreslår Centerpartiet att Ängelholms Kommun inför Ungdomsbiljetten som Skånetrafiken erbjuder alla kommuner.

Alla ungdomar i årskurs 7 -9 och gymnasiet får möjlighet att dygnet runt alla dagar i veckan åka gratis i hela Skåne med buss och tåg. Ungdomsbiljetten är en fantastisk möjlighet och kommer att stärka ungdomar och deras oberoende.

° Oavsett föräldrar, resurser eller förmåga kan ungdomarna ta sig till och från fritidsaktiviteter, kompisar, delat boende m m.
° Ungdomarnas självständighet och rörlighet ökar.
° Underlättar för familjer och minskar bilberoendet, vilket gynnar såväl familjers ekonomi som miljön.
° Bidrar till att resandeunderlaget i kommunen ökar vilket i sin tur ger incitament till ökad turtäthet.

Att erbjuda ungdomsbiljett kommer göra skillnad både på kort och lång sikt.
Vi i Centerpartiet jobbar långsiktigt för att fler ska få möjlighet att välja bort bilen. Det är ingen självklarhet för ungdomar idag att investera i en bil.
Det måste finnas möjligheter för alla att kunna göra hållbara gröna val. Centerpartiet vill se en kollektivtrafik som fungerar för alla inkluderat dem som väljer att bo på landsbygden. Vi vill också satsa på fler trygga cykelvägar i hela kommunen. För Ängelholms bästa.