Fler vuxna i skolan!

Med fler vuxna, tex. seniorresurser, i skolan skapar vi en lugnare skolmiljö.

Lärare måste få möjlighet att fokusera på att undervisa