Pressmeddelande

Skyddsjouren i Ängelholm tilldelas en halv miljon kronor i extra bidrag!

Skyddsjouren i Ängelholm är en ideell förening som hjälper och stöttar personer som lever i en svår livssituation med psykisk, fysisk, ekonomisk och/eller sexuellt våld. Nu har kommunstyrelsen beslutat att tilldela föreningen ett bidrag på 500 000 kronor.

Bidraget kommer efter att föreningen har ett stort behov av ekonomiskt stöd för att klara sin verksamhet.

–I oroliga tider har trycket ökat på verksamheter som Skyddsjouren, och allt fler människor är i behov av stöd och hjälp. Detta bidrag är otroligt viktigt för att jouren ska kunna fortsätta sitt avgörande arbete, säger Liss Böcker (C), 1e vice ordförande i kommunstyrelsen.