Allians För Ängelholm

Allians För Ängelholm M,C, KD och L är överens om att vi vill arbeta för Ängelholms bästa.

Vi hoppas få stöd för för vårt förslag till minoritetsstyre av Fullmäktige på måndag den 17/10.

Moderaternas förstanamn och kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg kallade till presskonferens i stadshuset under fredagsmorgonen.

Strax före klockan 9.30 klev han tillsammans med Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson (L) och Linda Persson (KD) in i konferensrummet.

De fyra partierna får tillsammans ihop 23 av 51 mandat i fullmäktige. För egen majoritet krävs 26.

– Vi är ändå största minoritet och menar att vi har bäst förutsättningar att kunna styra kommunen, säger Robin Holmberg.

– Vi kommer behöva söka stöd i de politiska sakfrågorna löpande under mandatperioden och vi ser att vi har goda möjligheter att samarbeta med de andra partierna. Men vi behöver jobba på ett lite annat sätt än när vi styrde med majoritet i kommunfullmäktige, fortsätter han.

Innan valet satte sig partierna ner för att diskutera vilka sakfrågor som är viktiga. Sju områden har mejslats ut som särskilt prioriterade (se faktaruta).

Pressad att prioritera bland dessa prioriterade områden lyfter Robin Holmberg fram satsningen på skolor och äldreomsorg samt Ängelholmspaketet.

– Vi är överens om fördelningen av poster och styrelser. Vi har stämt av med de andra partierna och vi ser att vi har goda möjlighet att få det igenom i fullmäktige.

En ny arbetsmarknadsnämnd införs, denna föreslås överta de uppgifter som kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott har idag.

– I kommunstyrelsen blir M ordförande. Där har man från Moderaternas sida nominerat mig och vi har vice ordförande som föreslås bli Centerpartiets Liss Böcker, säger Robin Holmberg.

På måndag väljs presidium i fullmäktige, då väljs även kommunstyrelse och kommunalråd. Ledarskapet i fullmäktige föreslås bli oförändrat.

– De prioriterade områden vi föreslår är en förlängning av den politik vi fört under den gångna mandatperioden. Det är också det vi varit ute och lovat väljarna att vi ska jobba tillsammans för. Därför söker vi också stöd i politiken för att genomföra detta tillsammans.

– Vi återkommer med lite mer kött på benen i dessa frågor i en framtidsförklaring som vi ska lägga på fullmäktiges bord, säger Robin Holmberg.

En valteknisk samverkan med Miljöpartiet kan bli aktuell. Däremot valdes ett samarbete med EP bort.

– Vi ser inte att det är en framkomlig väg att samarbeta med Engelholmspartiet. Vi ser att detta är en bättre väg, säger Robin Holmberg.

Nu ser allianspartierna fram emot fortsatt samarbete.

– Vi har historiskt god erfarenhet av att jobba tillsammans och kommer få jobba mer intensivt för att förankra och få igenom förslag, och det kommer vi göra brett med alla partier, säger Liss Böcker (C).

– Det finns en sådan styrka i alliansen som kommer att synas även om vi sitter i minoritet, säger Charlotte Engblom Carlsson (L).