öka kunskapen inom psykisk hälsa/ohälsa

Otroligt viktig föreläsning hölls i veckan om att upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt med bl.a. Maria Rooth För att öka kunskapen inom psykisk hälsa/ohälsa och för att stötta barn och unga som behöver hjälp vill vi i Centerpartiet bl.a.
* Införa nolltolerans mot mobbning
* Ge BRIS stödlinje statlig finansiering
* Ge skolans ledning och personal rätt kunskaper inom elevhälsan
* Öka elevhälsans tillgänglighet
* Förbättra elevhälsans samverkan med sjukvården och socialtjänsten
* Stärkt digital elevhälsa som komplement till den fysiska
* Införa livskunskap inom ämnet idrott och hälsa i skolan

Innehåll