Vi är jämställda!

Nu när alla platser till nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är utsedda visar det sig att vi är (nästan helt) jämställda. 46% av platserna gick till kvinnor och 54% av platserna till män.