Gårdsförsäljning!

Idag på Vinets Dag uppmärksammar vi Vejby Vingård

Gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker har potential att främja turist- och besöksnäringen och bidra till positiva effekter på näringslivet. Inte minst företag på landsbygd och mindre orter kan få till en bättre möjlighet att visa upp sin småskaliga produktion