Ingen friskola på Adolfsfält!

På Centerpartiets initiativ kan den nya kommunala skolan på Adolfsfält bli en skola med internationell inriktning 🍀

”Vi gick på val att vi ville ha en kommunal internationell skola. En internationell skola behövs verkligen i Ängelholm”

Kommunstyrelsen beslutade i majoritet att Familje och utbildningsnämnden skall få uppdraget att utreda möjligheten till en internationell skola i kommunal regi.

➡️ Artikel från HD 2023-03-12