Kultur & Fritid

Kultur & fritid är viktiga delar av samhället.

Att en kommun satsar på kulturutbud och föreningsliv är en självklarhet för oss. Ska alla kunna ta del av detta så måste en kommun arbeta aktivt med att främja föreningslivet och kulturutbudet.

Vi vill arbeta för att göra stenbrottet till det unika aktivitetscentrat i Sverige.

Vi vill arbeta för att det inrättas en idrottsplats vid Tingdalshallen.

Vi vill arbeta för att fler inkluderas i konst & kulturlivet.

Vi vill verka för att det byggs ett badhus i kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.