Samhället

Samhället utvecklas och vi behöver erbjuda fler bostäder.

Vi växer som kommun, idag ligger vi på cirka 16 300 invånare. Detta kräver byggnationer av bostäder och verksamhetslokaler.
Att utveckla och bygga i en kommun som vår är en utmaning då vi till ytan är ganska så liten och omringad av jordbruksmark eller skog.

Vi vill verka för att förtäta vårt samhälle genom att det byggs på höjden.

Vi vill verka för att ingen bygnnation tillåts på åkermark av kvalité 8 eller högre om det inte rör sig om nödvändig byggnad som har ett samhällsintresse t ex ett vattenverk eller brandstation.

Vi vill verka för att man tar hänsyn till Åstorps historia och bygger bostäder och lokaler som representerar vår arkitektur.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.