Social trygghet

Den sociala tryggheten är en central del i vår kommun.

Sociala frågor är ett brett ämne, från ett barns uppväxt, ekonomisk trygghet till omsorgen man skall förvänta sig på äldre dagar.

Vi vill arbete för att det införs direkt kommunikation mellan ett familjehemsplacerat barn och socialtjänsten via en app. Detta för att barn skall i sin svåra stund kunna ha direkt kommunikation med ansvarig tjänsteman.

Vi vill arbeta för att skapa fler mötesplatser i alla kommundelar.

Vi vill erbjuda våra äldre innehållsrika dagar

Vi vill att maten som erbjuds våra äldre skall vara närodlad i så stor utsträckning det är möjligt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.