Utveckling

Utvecklingen av ett samhälla får aldrig stanna upp.

Samhället är i ständig utveckling, framtiden är här och sen.

Som kommun så måste vi bejaka allas intresse för att utvecklas och frodas.

Vi vill arbeta för att utöka och förbättre samarbetet mellan kommun och näringsliv.

Vi vill arbeta för att det skall byggas på höjden och minska användat av jordbruksmark i den största mån.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.