Politiker

Våra förtroendevalda

Kommunstyrelsen:

Uno Johansson och Ebba Krumlinde

Ersättare: Mats Sjöbeck

Kommunstyrelsen AU 2021. Ebba Krumlinde

Kommunfullmäktige:

Linnea Gunnarsson-Elvertsson

Lars Winter

Ib Nilsson

Ersättare: Emma Jönsson, Mats Sjöbeck

Utbildningsnämnden: Uno Johansson och Lars Winter

Ersättare i Utbildningsnämnden: Anton Karlsson och Christel Eriksson

Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden: Ib Nilsson,

Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden: Sonia Larsson

Ledamot i Socialnämnden: Uno Johansson

Ersättare: Sonia Larsson

Ledamot i Myndighetsnämnden: Kenneth Larsson 2: v ordf

Ersättare i Myndighetsnämnden: Johan Arnoldsson

Ledamot i Kommunrevisionen: Nils-Börje Nilsson

Budgetberedning: Ebba Krumlinde, Ib Nilsson

Ledamot i Valnämnden: Rune Andersson

Ersättare i Valnämnden: Daniel Nilsson

Valberedning: Uno Johansson

Ersättare: Mats Sjöbeck

Ledamot till styrelse i Båstadhem AB: Christian Nilsson

Ersättare till styrelse i Båstadhem AB: Emma Jönsson

Ledamöter i fullmäktige Bjäre Kraft: Ann-Marie Johnsson och Anders Gunnarsson

Ersättare i fullmäktige Bjäre Kraft: Marcus Nilsson

Kommunala pensionärsrådet: Kenneth Larsson

Ersättare till Skånes Luftvårdsförbund: Kenneth Larsson

Gode män vid lantmäteriförättningar: Rune Andersson

Ersättare till stiftelsen Båstadtennis: Ebba Krumlinde

Nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt: Ann-Marie Johnsson

Ledamot i styrelsen för Nils Rubins och Alfred Johanssons samfond: Tomas Kulneff

Ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte: Uno Johansson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.