Välkommen till Seniorcafé 24/5 kl 10

Vad behövs ändras för att Hässleholm ska bli en äldrevänligare kommun?

Vi inleder med fika med ägg- och sillamacka, och därefter diskuterar vi kring vilka frågor som är viktigast för att göra Hässleholms kommun mer äldrevänligt.
Vår inbjudna gäst Tore Kvist har under många år arbetat med frågorna i SPF:s bogrupp.
Alla är välkomna - anmäl dig till hassleholm@centerpartiet.se eller per telefon 0736-267188