Välkommen till medlemsmöte
den 5 november kl 10.

Mötet är öppet för alla medlemmar!

Välkommen till medlemsmöte, då vi ska utse våra representanter för mandatperioden.
Vi träffas i vår lokal på Åkaregatan 5 i Hässleholm kl 10. Vi bjuder på fika!
Samtliga medlemmar kallas till detta möte!
Om du önskar delta digitalt så hör av dig till hassleholm@centerpartiet.se så löser vi det!