Klimat och miljö i fokus

Centerpartiets 200 förslag för klimatet

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Centerpartiet har 200 reformer för att på riktigt växla upp klimatarbetet. Bland annat vill Centerpartiet se en nationell utsläppsbudget, skala upp investeringarna för att öka energiförsörjningen, se till att ställa om transportsektorn och göra mer i det internationella klimatarbetet. Läs alla förslagen här.

Det lokala klimatarbetet måste gå hand i hand med det nationella och internationella klimatarbetet. Centerpartiet i Höganäs vill öka investeringar i VA-nätet och utveckla reservkapacitet till dagens vattenförsörjning - för att säkra vattentillgången. Vi vill att solceller ska finnas på nybyggda fastigheter och öka på befintliga. Fler laddmöjligheter och trygga elnätet. Skynda på byggandet av erosionsskydd, m.m. Värna åkermark, öka självförsörjning av lokalt producerade livsmedel.