Ja till hamnhotell - ett småskaligt, trevligt och anpassat

Centerpartiet vill utveckla hamnen i Höganäs och ser att ett hotell är en viktig del i att få både invånare, näringsliv och besökare att trivas.

//Bilden är från kommunens hemsida//

Centerpartiet vill att hamnen ska vara en trevlig mötesplats som knyter ihop centrum med hamnen. Ett hamnhotell måste anpassas både i höjd och i utformning till den omgivande miljön. Båtuppställningen behöver också lösas.

Självklart behöver bygget genomföras så att det klarar vattenhöjningar och vi ser gärna krav på solceller, energibesparande åtgärder, vattenreducering, m.m.

Det förslag som kommunen tagit fram efter genomfört samråd uppfyller många av de punkter som Centerpartiet vill se genomförda.

Läs mer på kommunens hemsida om alla detaljer i förslaget.