Nya ledamöter och ersättare

Idag valde kommunfullmäktige ledamöter och ersättare till nämnderna för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026.

Centerpartiet representeras av följande personer:

Utbildningsnämnden: Pehr Frykman, ledamot (pehr.frykman@hoganas.se)

Socialnämnden: Anna Hedbrant, ersättare (anna.hedbrant@hoganas.se)

Bygg- och miljönämnden: Jerry Hed, ersättare (jerry.hed@hoganas.se)

Valnämnden: Gertrud Green, ordförande (gertrud.green@hoganas.se)

Överförmyndarnämnden: Ulf Erlingsjö, ersättare

Revisionen: Claes Pettersson (Claes.Pettersson@hoganas.se)

Gode män vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (jordbruks - eller skogsbruksfrågor): Kjell-Arne Greén

Syskonen Möllers Stiftelse: Ann-Christin Rydell, ersättare, Tor Larsson, ersättare


Kommunfullmäktige

Kommunalvalet ledde till att Centerpartiet representeras av följande personer:

- Ulf Molin, ledamot (ulf.molin@hoganas.se),

-Gertrud Green, ledamot (gertrud.green@hoganas.se)

-Eva Hemström, ersättare (eva.hemstrom@hoganas.se)

- Anna Hedbrant, ersättare (anna.hedbrant@hoganas.se)

Kommunfullmäktige har valt Ulf Molin som 1:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges valberedning

-Anna Hedbrandt, ledamot

-Eva Hemström, ersättare

 

Representanter till bolagsstyrelser väljs vid bolagsstämmorna i början av 2023