Nya taxesystemet ser inte hela Skåne

Skånetrafiken, buss utanför Lund

Efter årsskiftet gäller nya taxor och nya tider för bussar och tåg i Skåne. Centerpartiet tycker att det slår fel mot landsbygden och vi har inte fått gehör från vare sig Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller resten av allianspartierna i Region Skåne. Det innebär också höjda taxor för resor till och från Kävlinge. Med anledning av detta skriver flera av de kommunala gruppledarna i dagens Skånska Dagbladet.

Under första kvartalet 2017 kommer det att införas ett helt nytt taxesystem inom kollektivtrafiken i Skåne. Ett beslut som kommer att innebära mycket stora prishöjningar på en del sträckor i Skåne, företrädesvis i norra och östra Skåne. Vissa sträckor får en så stor ökning som 127 procent jämfört med det nuvarande systemet.

Centerpartiet är i grunden positiva till tankesättet i det nya systemet med personliga zoner som kan möjliggöra en större flexibilitet för de enskilda medborgarna. Det vi däremot inte kan acceptera är de kraftiga prishöjningar som sker i vissa delar av Skåne, framförallt på landsbygden. Som
exempel kan tas Osby – Lönsboda som kommer att få en höjning om 127 procent, Simrishamn
– Everöd en höjning om 108 procent, Teckomatorp-Lund ökar med 60 procent och Helsingborg – Örkelljunga höjs med 39 procent. Detta följer inte den politik som vi i Centerpartiet står för där vi
vill se en livskraft i hela vår region.

För att kunna erbjuda livskraft i hela Skåne är det också viktig att den skånska kollektivtrafiken präglas av tillgänglighet, både vad gäller fysisk närhet till hållplatser, turtäthet, möjlighet till
anslutningstrafik och att trafiken i relation till utbud ska vara ett ekonomiskt attraktivt alternativ. Oavsett vart i vår region man bor.

Birte Sandberg (C), gruppledare, Region Skåne

Lars Hansson (C), ledamot i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne

Stina Larsson(C), gruppledare, Kävlinge kommun