C säger nej till ny outlet

Centerpartiet röstade igår nej till en ny outlet-by i Löddeköpinge. Detta i första hand för miljöns skull. Det finns redan tillräckligt med köpcentra i sydvästra Skåne.

Under måndagskvällens fullmäktigemöte beslutade kommunfullmäktige i Kävlinge att teckna en avsiktsförklaring om etablering av en ny stor outlet på Marbäcksområdet.

En majoritet av partierna röstade för en etablering. Centerpartiet röstade emot. Det handlar om en yta av ungefär 10 ha eller 20 fotbollsplaner med en hel by av butiker, caféer, restauranger, lekplats och parkeringar.

En etablering i den storleksklassen ska inte bara ses utifrån ett kommunperspektiv, det måste sättas in i ett större sammanhang. En outlet är en butik med varor som egentligen inte skulle bli producerade, varor som antingen det är nåt fel på, eller som det finns för många av. Utifrån miljö- och hållbarhetsperspektiv ser Centerpartiet inte att vi behöver utöka antalet kvadratmeter butiksyta i sydvästra Skåne. Det leder till överkonsumtion och ökad biltrafik.

Detaljhandelns affärsmodeller är under mycket snabb omvandling, där allt mer av handeln görs över nätet. Ett antal större butikskedjor med fysiska butiker har gått i konkurs eller hotas av konkurs och att i det läget satsa på ett nytt stort handelsområde vill vi inte göra. Kommunen bör ta fram en handelsstrategi där vi tillsammans med fastighetsägare och handlare jobbar fram en plan så vi får hållbara butiker som går bra och är lönsamma, för att motverka tomma butikslokaler i Kävlinge, Lödde Centrum och på Center Syd området.