Centerpartiet kritiserar Socialdemokraterna i Kävlinge om budgeten

Politik handlar om att väga saker emot varandra, inte att endast ta hänsyn till en part. Socialdemokraterna ska nu göra gemensam sak med fackförbunden i skolan när de ska ta fram en budget för Kävlinge kommun. -Vi har en bra skola i Kävlinge och som vanligt vill S höja skatten som lösningen på allt, säger Stina Larsson, ordförande i Centerpartiet och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vi ska ha bra kvalitet med bra resultat i våra skolor i kommunen. Men att vända sig till en part som representerar en del av kommunens verksamhet är ett märkligt vägval för ett politiskt parti. Det finns stor risk för snedfördelning och brister i helhetssynen. I den ranking som görs av Lärarnas riksförbund ligger Kävlinge i 2016 års ranking på plats 13 av Sveriges 290 kommuner. Det stämmer dåligt med svartmålningen av Kävlinges skolor.

Kommunstyrelsens presidium drar upp riktlinjerna för lönesättningar i kommunen.  -Det kommer att bli en märklig känsla om jag vill satsa på vårdpersonal så har Thuvesson redan låst upp sig till pedagogerna, säger Stina Larsson och fortsätter, kanske S saknar förmåga att fatta beslut och ta fram budget. Fackförbunden vill ha mer pengar till skolan och i vanlig ordning så vill S lösa detta genom att höja skatten. Det betyder inte per automatik att kvaliteten blir bättre, men det innebär med säkerhet att våra invånare får mindre kvar på kontot varje månad.