träff med HBTQ-nätverket

Alla medlemmar bjuds in till HBTQ-nätverkets träff i Lund på torsdag den 27 april.

Fortfarande utsätts HBTQ-personer för diskriminering och hatbrott. Det är oacceptabelt. Vem man älskar ska inte spela någon roll och man ska få samma bemötande av samhället och vården oavsett vilken sexuell läggning man har. Läs mer om vad Centerpartiet tycker här

John Lager håller i trådarna och bjuder alla intresserade till träff i Lund.

Välkomna