Bygg inte bort rapsfälten

Centerpartiet i Kävlinge tycker att det är viktigt med öppna landskap och odling av livsmedel på de bördiga skånska markerna. Det höjer livskvalitén med utsikt över vajande vetefält. Centerpartiet vill därför inte att det ska byggas bostäder öster om Norrevångsvägen i Löddeköpinge.

Öppna fält höjer livskvaitén för oss som valt att bosätta oss i sydvästra Skåne. Har man en gång asfalterat och byggt hus på en plats är det mycket svårt att ångra sig och få vete till bröd att växa igen. Därför är det viktigt för oss att värna matjorden och hitta andra platser att bygga på. Många väljer att flytta till Kävlinge för att det är storstadsnära men ändock med lantlig karaktär. Lås oss inte bygga bort detta genom att bygga mer på åkermark.

Boende på Södervång och Mellanvången i Löddeköpinge ska alltjämt kunna njuta av blommande raps och böljande kornfält när de blickar österut mot Hög. Centerpartiet anser att den bördiga åkermarken ska bevaras för produktion av mat till jordens befolkning. Vi vill inte att det byggs bostäder eller vägar på åkermarken. Centerpartiet kommer att rösta nej till förslaget i miljö- och byggnadsnämnden om byggnation på torsdag.