Närodlad politik i praktiken

Centerpartiet i Kävlinge har i senaste budgetarbetet drivit frågan om att minska utsläppen av mikroplaster i våra vattendrag. Partistämman ger oss stöd i vårt fortsatta arbete för en närodlad grön politik. Inom miljöområdet tog man ett rejält kliv framåt för ett renare hav och bättre miljö.

Flera frågor som Centerpartiet driver lokalt stämmer mycket väl överens med de beslut som alla 500 ombud fattade i Malmö den gångna helgen.               

-Vi vill att det ska ske nya åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster och att det regionala samarbetet för rena hav och vatten ska utvecklas, säger Stina Larsson och fortsätter, precis detta driver vi lokalt i Kävlinge kommun!

Det var också en stor debatt kring trygghetsfrågor t ex om vikten av en lokalt förrankrad polis som finns på plats när man behöver dem. Och inte bara polisen måste komma närmare medborgarna, utan även vården. Centerpartiet Kävlinge vill öka tillgängligheten på vårdcentralerna och nu har vi fått igenom en rad förslag som antagits av stämman för en tillgänglig och nära vård.

Stämman slog fast att migrationspolitiken ska kombinera humanism och ordning och reda, besluten innebär flera prioriteringar i asylpolitiken för Centerpartiet framöver. Rätten till skydd är fortfarande viktigare än tillgänglighet till alla välfärdsförmåner och vi vill prioritera familjeåterförening och de mest utsatta.

Det var en bra stämma med högt i tak och många Kävlingepolitiker på plats.

-Om ett år är det val och då behöver Sverige ett nytt ledarskap, avslutar Stina Larsson.