Minska matsvinnet för klimatet

Det är ett galet resursslöseri att slänga mat, både för klimatet och miljön. Därför är det viktigt att i alla sammanhang försöka minska matavfallet både hemma och när du äter borta. Det är roligt att miljöarbetet i Kävlinge kommun har gett resultat och att matsvinnet minskar på skolorna.

Maten vi äter är en resurs som inte ska slösas med. Att inte slänga mat är att hushålla med naturresurser. Det går åt energi och näring för att producera den mat vi äter och dessutom är jordbruksmarken vi odlar på begränsad.

I Kävlinge kommun är ett av de övergripande politiska målen att avfall ska ses som en resurs och därför mäter vi mängden matsvinn från våra skolor och särskilda boenden. Arbetet går framåt och matsvinnet har minskat. Rinnebäcksskolan lyfts fram som gott exempel i Sydsvenskan, på hur elever och personal tillsammans arbetar för att slänga mindre mat från tallrikarna.

Centerpartiet står för en ansvasfull och hållbar politik för miljön. Vi är stolta över medarbetarnas engagemang i köken och serveringarna. Centerpartiet vill att maten ska vara närodlad och hålla en hög kvalitet.