Trygg miljövänlig el

Vi i Centerpartiet har under lång tid arbetat för att ställa om vårt land till förnybar elproduktion. Rivningen av Barsebäck och nedläggning av ytterligare fyra reaktorer till 2020 visar att det arbetet gett resultat.

Det är nu avsevärt mycket billigare att bygga förnybart jämfört med kärnkraft. Rapporter från Sweco visar att det är lönsamt att fortsätta den utbygganden istället för att köra på som vanligt. 

Onsdagen den 14 februari var allmänheten inbjuden till ett samrådsmöte inför rivningen av kärnkraftverket Barsebäck. Då fick alla som ville lämna synpunkter på processen kring rivningen. Naturligtvis var Centerpartiet på plats för att lyssna och ställa frågor.

Under Barsebäcksverkets rekordår levererade verket 9,1 terawattimmar el. Förra året 2017 levererade vindkraften i Sverige nästan dubbelt så mycket och den utbyggnaden vill vi fortsätta. 
Framtidens elsystem handlar inte om ett fåtal stora kraftproducerande enheter. Det handlar om solcellerna på taket, vindkraftverken på fältet och vattenkraften som tillsammans med biokraft täcker upp när solen inte lyser och vinden inte blåser.

Vi kommer se nya lösningar och nya tekniker. Elbilar, batterilager och hem som själva styr hur elen förbrukas finns redan och kommer snabbt. Med den utvecklingen bygger vi inte bara ett elsystem som alltid levererar el i uttaget. Vi bygger också ett system där energi produceras utan att äventyra miljön för kommande generationer. För att nå dit finns dock mer att göra. 


 Vi vill göra det enklare för dig som sätter upp solpaneler på taket. Slopade bygglov, möjlighet att dela panelerna med grannen och enklare byråkrati skulle göra stor skillnad. För dig som inte har ett eget tak, ska du kunna köpa en andel och få samma förutsättningar som den i egen villa. 

Vårt mål är att Sveriges energisystem ska vara helt förnybart år 2040. Att riva Barsebäck är ett tydligt steg på väg till en trygg framtid. 

 
Stina Larsson  (C)
2:e vice ordförande i KS, Kävlinge kommun   
 
Rickard Nordin (C)
Riksdagsledamot, Göteborg, energipolitisk talesperson   Innehåll