Närmare vård i Furulund

Idag öppnar en privat vårdcentral en filial i Furulund. Detta hör till undantagen. Centerpartiet vill att det ska bli enklare att driva mindre vårdcentraler för att skapa en nära, tillgänglig och personlig vård.

Nu kommer ännu en oroande rapport från läget i det krisande vård-Sverige. Enligt nya siffror från Läkarförbundet krävs det omkring 7000 allmänläkare i primärvården för att täcka behovet, för att nå målet för vad som anses vara en god primärvård. Det innebär att Sverige behöver få minst 2700 fler allmänläkare för att primärvården ska fungera som det är tänkt.

- Vi välkomnar Sundets läkargrupp till Furulund, vi ser gärna fler privata och mindre vårdcentraler i Kävlinge kommun, säger Stina Larsson. För att det ska bli verkligehet måste reglerna förändras.

I dag är det bara specialistläkare i allmänmedicin som får driva vårdcentral. Dessutom måste vårdcentralen ha ett brett utbud av kompetenser. Dessa krav vill Centerpartiet ändra för att små, personägda vårdcentraler ska kunna växa fram.

Vi vill också sätta ett tak på hur många patienter som kan lista sig hos en läkare. I dag kan en läkare ha i princip hur många patienter på sin lista som helst, vilket gör att många läkare bränner ut sig.

Det röd-gröna styret har trots högkonjunktur, inte fått ordning på sjukvården i Skåne, avslutar Stina Larsson.