Lärarna för Kävlinges skolor framåt!

Läraren är det viktigaste redskapet för elevens framgång i klassrummet. För att fler ska vilja arbeta som lärare behöver yrkets status höjas. Vi vill därför se tydliga karriärvägar, bra löner, kompetensutvecklingsgaranti och mer tid i klassrummet med eleverna.

Men bristen på lärare är stor. Läraryrkets status behöver därför höjas med en bra och utmanande lärarutbildning som är knuten till forskning. I arbetet behövs kontinuerlig kompetensutveckling parallellt med kollegialt lärande och mindre detaljstyrning.

-Vi har sedan flera år tillbaka permanentat förstelärartjänsterna och det är en av karriärvägarna för lärare i vår kommun, säger Stina Larsson. Digitaliseringen har kommit långt då alla elever har ett digitalt verktyg. I Kävlinge kommun satsar vi under 2018 års lönerörelse på medarbetare inom Bildningsnämndens verksamhetsområden. 

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevens framgång i klassrummet. En lärarutbildning av högsta kvalité är därmed grundläggande. Läraryrket är ett akademiskt hantverksyrke, likt exempelvis läkare och tandläkare, där teori och praktik vävs samman. En nybliven lärare ska både ha den teoretiska kunskapen och kunna omsätta den i klassrummet. Centerpartiet är därför av åsikten att lärarutbildningen bör ses över för att bättre svara upp till de behov skolan har.