Företagarna för Kävlinge framåt!

Kävlinge ska fortsätta att vara den bästa kommunen i Skåne att driva företag i. Kommunen ska fortsätta att driva på för ett bra lokalt företagsklimat och se till att leverera den service som behövs för ett företag.

För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som nya jobb skapas. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag och billigare att anställa. Genom lägre skatter och mindre krångel kan företagen växa. Företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i blanketter.

Kävlinges näringslivsenhet ska vara aktiv i sitt arbete för ett hållbart företagsklimat, med att kontinuerligt bjuda in till företagsträffar och informera om till exempel lokal upphandling av varor och tjänster. Entreprenörskap ska vara ett naturligt inslag i skolan och kommunen ska fortsätta att gynna ungdomar med satsning på sommarlovsentreprenörer.

För många människor, inte minst nyanlända, kan svårigheter att sätta sig in svenska lagar och regler vara ett hinder för företagande. För att låta fler pröva sina vingar som företagare vill Centerpartiet införa en ny företagsform: ingångsföretag. Förslaget riktar sig till företag med max 250 000 kronor i omsättning och innebär att i stället för alla nuvarande skatter – egenavgifter, moms och inkomstskatter – betalar man en enkel skatt på 25 procent av det man säljer. Genom ett ingångsföretag får människor testa sin affärsidé först och bekymra sig om regler och skatter sen.