Här växer ditt bröd

Kävlinge och Löddeköpinge har i alla tider omgärdats av åkrar och fält. Markerna brukas fortfarande av bönder som ser till att vi får mat på bordet. Nuförtiden är det inte självklart att fälten får vara kvar, många vill använda den värdefulla åkermarken till bostäder.

I dagarna har skörden för 2018 avslutats. Runt Kävlinge finns vetefälten som ger oss mjöl och bröd, rapsen ger oss olja och kornet ger oss öl. Närmare kusten runt Löddeköpinge är jorden sandigare och där hittar vi våra grönsaker, såsom majs, morötter, sallad och potatis.

I år har vi sett att den svenska närodlade maten inte kan tas för given. Torkan har gett betydligt lägre skördar vilket påverkar priserna och ökar vårt beroende av import.

Centerpartiet i Kävlinge har under lång tid arbetat för att behålla den bördiga åkermarken.

- Våra kommuninvånare har flyttat hit för det öppna landskapet och det vill vi inte bygga bort med först ett äldreboende på Lödde Öster och sedan ytterligare bostäder ända bort till Hög, säger Stina Larsson.

Vi måste vara försiktiga när vi planerar för nya bostadsområden, därför vill vi hellre bygga hus på verkstadstomten i L Harrie och förtäta mellan Kävlinge och Furulund.