Rent vatten till alla

Rent vatten har länge varit en självklarhet i Sverige. Men nya kemikalier, läkemedel och mikroplaster skapar problem i naturen där de inte hör hemma. De når sjöar, hav och vattendrag via våra avlopp. Vi vill minska användningen av farliga ämnen och samtidigt förbättra vattenreningen så att de ämnen som ändå hamnar i avloppet renas bort.

En mängd olika ämnen når idag naturen via våra avlopp. Rester av läkemedel, kemiska ämnen och mikroplaster från rengöringsmedel, hygienprodukter och tvätt av textilier, når hav och natur via våra avlopp. Mikroplaster och en mängd farliga ämnen från vägar kommer också till naturen. Dessa ämnen hör inte alls hemma där och kan göra stor skada. När vattenlevande djur får i sig mikroplaster kan de kvävas. Farliga ämnen kan förgifta vattenlevande djur, rubba hela ekosystem och hamna i maten vi äter. Att vattnet är rent är med andra ord en fråga om liv och död.

-Centerpartiet här i Kävlinge har genom ett direktiv sett till att kommunen ska se över sin användning och utsläpp av mikroplaster i den egna verksamheten, säger Stina Larsson.

Läkemedelsrester som följer med avloppsvattnet har blivit ett växande problem i Sverige. I naturen kan de förstöra fortplantningen hos vattenlevande djur, och kan bidra till att bakterier utvecklar antibiotikaresistens. Vi vill se en tydlig miljömärkning på läkemedel och att man tar större hänsyn till läkemedels miljöpåverkan. Patientsäkerhet måste självklart alltid väga tyngst. Vi vill även att medvetenheten hos konsumenter ökar, så att oanvända läkemedel inte spolas ner i toaletten utan lämnas in.