Hos oss blåser det varma vindar

Vindkraft är ett av de viktigaste förnybara energislagen i Sverige. Elen som kommer från vindkraft ökar snabbt. Den är också relativt enkel att i liten skala producera själv.

I Sverige idag står redan vattenkraft, vindkraft och biokraft för 60% av energiproduktionen. Men det räcker inte. Det kommer att behöva nya smarta tekniska system för att lagra energi. Då blir det möjligt att använda 100% förnybar energi året om, i hela landet.

- Sverige har väldigt bra förutsättningar för att bygga ut vindkraften ännu mer. Det vill vi satsa på, säger Stina Larsson.

Genom energiöverenskommelsen har vi medverkat till att fler ska få tillverka förnybar el. Det är bra och kommer göra att bland annat vindkraften kan byggas ut ytterligare. Men fastighetsskatten på vindkraft är fortfarande kvar. På grund av låga elpriser befinner sig många förnybara kraftproducenter i en ansträngd ekonomisk situation. För att stärka arbetet mot ett helt förnybart elsystem vill vi avskaffa fastighetsskatten på vindkraft för att stärka konkurrenskraften i vindkraftsbranschen.

Vindkraft och Centerpartiet har två saker gemensamt. Vi står upp för medmänsklighet och miljö när kalla vindar drar över Sverige.