Tack för alla röster

Stort tack för alla röster i kommunvalet. Centerpartiet ökade antalet röster i kommunen och det gör att vi får ytterligare en plats i fullmäktige. Nu ska vi fortsätta det viktiga och roliga arbetet med de kommunala frågorna i Kävlinge.

I år tog det extra lång tid att få fram ett valresultat. Det hängde på ett fåtal röster hur mandaten fördelades. Stort tack till alla er som röstade på Centerpartiet. Nu är diskussionerna igång om vem vi ska styra med i Kävlinge och vilka politiska frågor som vi vill ska få genomslag under de kommande fyra åren.

Centerpartiet vill fortsätta att jobba med miljöfrågorna på olika nivåer. Det handlar om klimatet och hur vi på bästa sätt kan förbättra förutsättningarna i pendlarnas vardag. Redan i dagarna har vårt förslag om bussförbindelse mellan Dösjebro och Hofterup vunnit gehör och efter en utredning ska vi nu gå vidare till Skånetrafiken för att se till att det blir verklighet. Vi vill också satsa på de mindre tätorterna och nu under hösten ska kommunen bjuda in alla Dösjebroare till medborgardialog om hur man på bästa sätt kan utveckla orten.

Byggnationen är en fråga som ständigt är aktuell. C vill satsa på Lilla Harrie och verkstadstomten. Vi vill så långt som möjligt undvika att bygga på åkermark. Just nu är ärendet om äldreboendet öster om Södervång i Löddeköpinge uppe på agendan. Vi fortsätter att rösta nej till detta.

Centerpartiet vill fortsätta utveckla föreningslivet. Det behövs satsningar på nya hallar och utomhusmiljöer i både Kävlinge och Löddeköpinge. Ett av våra förslag är att bygga till en fullstor hall på Vikenområdet. Skolan och dess personal ska vi fortsätta ge rätt förutsättningar för deras viktiga arbete med våra barn.

Vi hoppas att kunna samarbeta med övriga Alliansen i kommunen och ska göra vårt bästa för att leva upp till väljarnas förtroende.