Centerpartiet röstade emot äldreboendet öster om Södervång

I måndags beslutade kommunfullmäktige att tillåta en byggnation av ett äldreboende öster om Södervång. Vi röstade emot detta förslag, men en majoritet röstade för en byggnation. Centerpartiet har under lång tid arbetat för att bevara den värdefulla åkermarken och tycker inte kommunen ska satsa på bostäder mellan Löddeköpinge och Hög.

Centerpartiet i Kävlinge tycker att det är viktigt med öppna landskap och odling av livsmedel på de bördiga skånska markerna. Det höjer livskvalitén med utsikt över vajande vetefält. Vi vill därför inte att det ska byggas bostäder öster om Norrevångsvägen i Löddeköpinge. Detta är bara ett första steg mot att bygga ihop Löddeköpinge och Hög.

Vi argumenterade i kommunsyrelsen och kommunfullmäktige för närodlad mat, kortare transporter och ett öppet landskap. Vi anser att öppna fält höjer livskvaitén för oss som valt att bosätta oss i sydvästra Skåne. Har man en gång asfalterat och byggt hus på en plats är det mycket svårt att ångra sig och få vete till bröd att växa igen. Därför är det viktigt för oss att värna matjorden och hitta andra platser att bygga på. Många väljer att flytta till Kävlinge för att det är storstadsnära men ändock med lantlig karaktär. Lås oss inte bygga bort detta genom att bygga mer på åkermark. Tyvärr fick vi inte gehör för våra åsikter.

Nu ska Länsstyrelsen yttra sig och meddela sin syn på saken, innan spaden sätts i jorden. Om Centerpartiet själv fått bestämma, hade det inte blivit något äldreboende just där!