Nu styr vi med allianspartierna i Kävlinge

Nu presenterar vi våra representanter i styrelser och nämnder. Förhandlingarna med allianspartierna är klara och det är klart att Stina Larsson får fortsatt förtroende att sitta med i Kävlinges politiska ledning för Centerpartiet.

Stina Larsson har fått fortsatt förtroende att representera Centerpartiet i den politiska ledningen som vice ordförande i kommunstyrelsen och i en ny roll, att leda diskussionerna i strategisk beredning.

-Det handlar om de övergripande frågorna i kommunen som berör flera verksamheter, till exempel miljöfrågorna, integration och översiktsplanen, säger Stina Larsson.

Lennart Hansson föreslås att fortsätta som vice ordförande i bygg och miljönämnden, samt som vice ordförande i kommunfullmäktige.

Två relativt nya politiker kommer också att föreslås till två tyngre poster, Helen Thyter som vice ordf i den nya nämnden för arbetsliv och fritid och Mikael Brandt som vice ordförande i omsorgsnämnden.

-Det känns riktigt roligt att jobba med vuxenutbildning och föreningsliv, säger Helen Thyter och fortsätter, ett rikt föreningsliv är nyckeln till en rik och aktiv fritid för våra invånare.

Centerpartiet är nöjda med förhandlingarna med de övriga allianspartierna.

-Vi kan på ett mer aktivt sätt delta i de strategiska frågorna, i budgetarbetet och i de enskilda nämnderna. Centerpartiet får en betydligt större inblick i kommunens alla verksamheter och vi strävar efter att göra skillnad i Kävlingepolitiken de närmaste åren, avslutar Stina Larsson.

Johanna Laurell fortsätter som ersättare i KS, Martin Båfält föreslås som ersättare i arbetsliv och fritid, Pia-Maria Bondesson och Isabelle Rodriguez ska representera C i utbildningsnämnden och Magnus Nilsson blir ersättare i omsorgsnämnden.