Centerpartiet driver på för fler bussar i kommunen

Centerpartiet driver nu på för en framtida busslinje för pendlare från Hofterup som vill åka tåg från Dösjebro. En sådan satsning skulle göra våra invånare mindre bilberoende och fler skulle slippa köerna på E6an.

För att kunna bo och leva i hela Kävlinge kommun behövs en bra utvecklad kollektivtrafik. Centerpartiet vill ha fler bussturer mellan Löddeköpinge och Kävlinge, särskilt när vi ska bygga badhus i Kävlinge. Vi har bra förbindelser med tåg, men det ska också fungera att pendla kollektivt i de mindre byarna som inte ligger längs med järnvägen.

Skånetrafiken har tagit fram ett Trafikförsörjningsprogram som ska gälla fram till år 2030. Detta är nu ute på remiss och Kävlinge kommun har svarat. Det finns olika anledningar till att man reser kollektivt, pendling till arbetet, skolan eller till fritidsintressen. Oavsett anledning är det en god gärning för klimatet.

Miljö är viktig för Centerpartiet och därför tog vi det ett steg längre och betonade resor inom kommunen till exempel mellan Hofterup och Dösjebro. Vi vill att Skånetrafiken prioriterar en busslinje som innebär att Hofterupsborna ska kunna åka buss till Dösjebro för att sen åka vidare med tåg. Vi har också påtalat att Skånetrafiken saknar tydliga resonemang om busstrafik för de mindre orterna till exempel i de östra kommundelarna.

Här finns Trafikförsörjningsprogrammets remissversion.