Minska spridningen av mikroplaster

Nu ska Kävlinge kommun aktivt jobba för att minska spridningen av mikroplaster i den egna verksamheten. Det slogs fast i onsdags genom ett enhälligt beslut i kommunstyrelsen.

Centerpartiet jobbar strategiskt med miljöfrågorna och i detta ingår arbetet med en minskad spridning av mikroplaster. Fokus är att minska det miljöfarliga och se till att nya anläggningar blir bättre för miljön.

Vi tycker det är viktigt att se till att färre ämnen som kan vara skadliga för djur, natur och människor kommer ut i naturens kretslopp. För att minska mängden mikroplaster i våra vatten har vi länge drivit på för att de helt ska förbjudas i hygienprodukter. Vi vill också att man ska ta mer hänsyn till miljöeffekterna när konstgräsplaner anläggs. Vi vill använda mer biomaterial och mindre syntetmaterial, både när det gäller fotbollsplaner och i samhället. När plastskräp hamnar i naturen kan det annars sönderdelas så att mikroplast uppstår.

Kävlinge kommun har nu tagit fram en kartläggning och åtgärder där vi ska se över möjligheterna för att ersätta gummigranulater i konstgräsplaner med andra bättre material. Gummigranulatet har identifierats som en av källorna till spridning av mikroplaster.

-Det är inte konstgräset i sig som vi vill begränsa, istället handlar det om att se om det finns bättre alternativ, säger Stina Larsson.

Åtgärderna innebär också att byta ut engångsartiklar i plast, plastbestick och sugrör till exempel. Många verksamheter har kommit långt i sitt miljöarbete, men det finns mer vi kan göra.

Mer om mikroplasterna i Lokaltidningen, Skånska Dagbladet och Sydsvenskan